Patrocinadors

EL NOSTRE CLUB

El Club Atlètic Escolar és un club de bàsquet mixt (amb categories masculines i femenines). Durant la seva trajectòria, ha passat per diferents etapes i, actualment, compta amb equips en totes les categories base del bàsquet balear.

El nostre club pretén formar humanament als al·lots i al·lotes a partir de la pràctica esportiva, en particular el bàsquet, pel que suposa en quant a disciplina, esperit de col·laboració, capacitat d’autocontrol, especialment davant resultats adversos.

Des de la temporada 2008/09, el nostre club està fomentant la secció femenina per arribar a tenir representació en totes les categories de formació. El treball el comencem en l’Escoleta de bàsquet per, així, poder tenir continuïtat.

L’ajuntament aporta les seves instal·lacions: el Poliesportiu “Es Figueral” amb vestuaris, dutxes, habitacions de material i local d’oficines. No obstant,  l’Atlètic Escolar ha de fer front a un ampli pressupost en concepte d’arbitratges, segurs metges, costos federatius, desplaçaments, material, equipatges, etc…

Aquest pressupost es cobreix amb les quotes dels propis jugadors i amb les aportacions que realitzen els nostres patrocinadors, generalment empreses del nostre poble. En conseqüència a aquesta col·laboració, un dels equips del Club és inscrit en la competició amb el nom del patrocinador, porten la publicitat en l’equipatge, o es col·loquen tanques publicitàries en el pavelló.

Els resultats dels partits del cap de setmana i les cròniques de cada equip, es publiquen a principi de setmana en la revista digital Capvermell i al setmanal Faxdepera.

Per organitzar tot això, aquest any comptem amb una directiva composta per pares, entrenadors i gent disposada a fer molta feina per dur endavant el nostre club:

Presidenta: Petra Mayol
Secretària: Micaela Bennassar
Tresorer: Pep Sancho
Vocal i Coordinador esportiu: Lorenzo Baltasar
Vocal i Coordinadora d’Escoletes de Bàsquet: Ani Muñoz
Vocal: Paco Moll
Vocal: Kiko Lechon
Vocal: Natalia Medina
Vocal: Matthias Dzwoniarek
Vocal: Pep Terrassa
Vocal: Agustín Navarrete

Amés de tots aquests membres, comptem amb molta altra gent anònima (pares i amics) disposats sempre a donar una ma al club.